Porównanie kredyt konsolidacyjny 30 tys zł

porównanie kredyt konsolidacyjny 30 tys zł

Porównanie kredyt konsolidacyjny 30 tys zł w bankach. Pozwoli to nie tylko spłacić stare zobowiązania nowym kredytem, ale i znacznie obniżyć wysokość raty.

W każdym momencie może zdarzyć się tak, że pojawią się przejściowe lub długoterminowe trudności z regulowaniem terminowym rat. Co można zrobić w sytuacji, kiedy spodziewasz się, że taka sytuacja wystąpi?

Najgorsze rozwiązanie to oczywiście nic nie robienie. „Jakoś to będzie, samo się rozwiąże, wygram w totka…”. Jest kilka sposobów na rozwiązanie zaistniałych trudności, ale konieczne jest działanie jak najszybsze.

1. Zwiększenie uzyskiwanych dochodów. Najlepiej byłoby poszukać dodatkowej pracy, aby poprawić sytuacje budżetową, ale nie zawsze jest to możliwe.
2. Ograniczenie wydatków. Jeżeli pozwoli to Tobie przez określony czas, aż do poprawy sytuacji, utrzymać płynność finansową, to koniecznie takie działania należy podjąć.
3. Jeżeli spłacasz tylko jedno zobowiązanie bankowe (kredyt, pożyczka), należy skontaktować się z bankiem, w sprawie np. wydłużenia czasu spłaty i poprzez to zmniejszenie raty kredytowej. Zostanie podpisany aneks do umowy – zmieni się harmonogram spłaty, całkowity koszt kredytu.
4. Jeżeli spłacasz kilka kredytów i pożyczek bankowych, np. na łączną kwotę 30 tys. zł, to zastanów się nad kredytem konsolidacyjnym?

Rata kredyt konsolidacyjny 30 tys zł

Kredyt konsolidacyjny, to po prostu nowy kredyt, który jest przeznaczany na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych w tym samym, jak i w innych bankach.

Zamiast kilku kredytów masz tylko jeden, z jedną niższą ratą płaconą w jednym banku, a to ułatwia spłatę zobowiązania i poprawę płynności finansowej. Podobnie jak w pkt. 3 obniżka raty następuję poprzez wydłużenie czasu spłaty.

Oszacowanie rat kredytowych: kredyt konsolidacyjny 30 tys zł:

  • 4 lata – 732,25 zł – całkowity kwota do spłaty: 35 148 zł,
  • 5 lat – 608,15 zł,
  • 6 lat – 525,85 zł,
  • 7 lat – 467,44 zł,
  • 8 lat – 423,95 zł,
  • 9 lat – 390,41 zł,
  • 10 lat – 363,82 zł – całkowity kwota do spłaty: 43 658,4 zł.

Porównanie kredytów gotówkowych i oszacowanie rat kredytowych na 30 tys zł dostępne TUTAJ.

Zwróć uwagę, że rata kredytowa ulega zmniejszeniu wydłużając czas kredytowania, ale jednocześnie rośnie koszt kredytowy.

Porównanie kredyt konsolidacyjny 30 tys zł. Banki

Z bankami, które zostały poniżej wyszczególnione możesz się skontaktować w sprawie konsolidacji nie tylko na 30 tys. zł.

Formą pomocy w spłacie kredytu są tzw. wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na określony czas. Z reguły spłata jest zawieszana na łączny okres 1-3 m-cy w roku, po uprzednim np. 6-miesięcznym terminowym regulowaniu zobowiązania. Zawieszenie spłaty może dotyczyć całości raty lub części kapitałowej. Oczywiście w kolejnym miesiącu rata musi zostać powiększona o poprzednią, która nie została zapłacona. Zanim skorzystasz z tej opcji – poproś o dokładne wyjaśnienia w banku.