Ubezpieczenia komunikacyjne. Co to jest i czy jest potrzebne?

ubezpieczenia komunikacyjne co to jest i czy jest potrzebne

Ubezpieczenie komunikacyjne należą do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Ubezpieczenie komunikacyjne obejmuje ochronę ryzyk osób, które ruch ten naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Można wyróżnić dwa rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC) oraz dobrowolne ubezpieczenia.

Pierwsze z nich obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu ma na celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie takie chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych.

Do tego drugiego rodzaju można zaliczyć:

  • autocasco (ubezpieczenie AC),
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie NNW),
  • ubezpieczenie assistance komunikacyjne,
  • ubezpieczenie ochrony prawnej,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą,
  • ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Jest one dobrowolne, a dzięki któremu ubezpieczyciel pokrywa koszty, np. naprawy samochodu po wypadku, który spowodował sam sprawca.

Źródło: Wikipedia.org

Sprawdź jakie są oferty towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie

Jest to umowny obowiązek dokonania świadczeń przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego, w przypadku powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia może obejmować między innymi życie, zdrowie lub mienie. Ubezpieczyciel swoje obowiązku wykonuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez wszystkich ubezpieczonych.

Źródło: Wikipedia.org

Dodaj komentarz